Drukuj
“FAMILY CUP" 2018 - XXIII MISTRZOSTWA POLSKI

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I  SNOWBOARDZIE

 

 

 

REGULAMIN

 

 

§ 1

 

Zawody „Family Cup" są Amatorskimi Mistrzostwami Polski w narciarstwie alpejskim 

i snowboardzie. Głównym Organizatorem zawodów są: Sport Family Cup 

i Stowarzyszenie Family Cup. Organizatorami regionalnymi są firmy i organizacje, z którymi Główny Organizator zawarł umowy o organizację zawodów eliminacyjnych. Organizatorem finału w narciarstwie alpejskim i snowboardzie jest: Stowarzyszenie Family Cup oraz Sport Family Cup. 

 

§ 2 

 

Celem zawodów jest upowszechnianie sportu oraz zawodów narciarskich i snowboardowych, 

w których mogą uczestniczyć również całe rodziny.

 

Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na kategorie wiekowe oraz rodzinnie.

 

§ 3

 

Zawody w 2018 składają się z 15 eliminacji regionalnych w narciarstwie alpejskim i snowboardzie oraz ogólnopolskiego finału. Eliminacje regionalne zostaną rozegrane od 5 stycznia 2018 i zakończone ogólnopolski finałem

§ 4

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:

W zawodach uczestniczyć mogą osoby zamieszkujące stale lub czasowo w Polsce i nie posiadające licencji zawodniczej PZN, PZS lub ISF, z wyjątkiem dzieci do 12 roku życia (rocznik 2005 włącznie). Byłych zawodników obowiązuje okres karencji. Jego długość jest różna w zależności od kategorii wiekowych.

Dopuszcza się start zawodników posiadających licencję, jednakże ich start odbywa się poza konkurencją.

Zgłoszenia na zawody Family Cup przyjmowane są bezpośrednio przez Organizatora Głównego poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.familycup.pl jak również przez Organizatorów Regionalnych bezpośrednio pod podanymi adresami kontaktowymi. 

Zgłoszenia na zawody przyjmowane są do dnia poprzedzającego zawody. Osoby zgłaszające się w dniu zawodów obowiązuje powiększona o 50% stawka opłaty startowej.  

 

§ 5

Zasady karencji byłych zawodników:

Do 12 lat (2006 rok włącznie)- bez karencji 

od 13 do 19 lat - 3 lata karencji

od 20 lat - 5 lat karencji.

 

§ 6

 

Kategorie i dystanse:

 

 

1.         Snowboardowy slalom gigant 

3 kategorie wiekowe z podziałem „kobiety”, „mężczyźni”:

A do 18 lat, a więc do rocznika 2000 włącznie

B od 19 - 35 lat, a więc od rocznika 1999 włącznie do rocznika 1983 włącznie

C od 36 lat, a więc od rocznika 1982  i więcej

 

 

2.         Narciarski slalom gigant.

9 kategorii wiekowych z podziałem „kobiety”, „mężczyźni”

A do 8 lat - do rocznika 2010 włącznie i młodsze

B 9 - 10 lat - roczniki 2009, 2008

C 11-12 lat - roczniki 2007, 2006

D 13 - 15 lat - roczniki 2005, 2004, 2003

E 16 - 19 lat - roczniki 2002, 2001, 2000, 99

F 20 - 35 lat - roczniki od 1998 (włącznie) do 1983 (włącznie)

G 36 - 45 lat - roczniki 1982 (włącznie) do 1973 (włącznie)

H 46 - 55 lat - roczniki od 1972 (włącznie) do 1963 (włącznie)

I od 56 i więcej - roczniki 1962 (włącznie) i więcej

 

 

W czasie finału ogólnopolskiego wprowadza się dodatkowe kategorie wiekowe:

-  w narciarstwie alpejskim: +65 lat, zarówno kategorii kobiet jak i mężczyzn, czyli od rocznika 1953 włącznie

- w snowboardzie: kategoria do 19 lat zostaje podzielona na dwie, a więc do 14 lat (do rocznika 2004 r. włącznie) i 15 – 18 lat (roczniki 2003 – 2000).

 

 

§ 7

 

Klasyfikacja rodzinna. UWAGA ZMIANA ! ! !

1. Reprezentację rodzinną (narciarstwo alpejskie) stanowią trzy osoby, z góry, przy zgłoszeniu wyznaczone przez kapitana rodziny i zgłoszone w jednej konkurencji - osobno dla slalomu narciarskiego, natomiast w przypadku snowboardu będą to dwie osoby, pomiędzy którymi zachowana jest różnica pokoleń.

2. W klasyfikacji rodzinnej – narciarstwo alpejskie - mogą startować tylko następujące trzyosobowe składy:

• ojciec, matka, dziecko,

• ojciec lub matka, dziecko, dziecko

• dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka.

dziadek lub babcia, wnuk lub wnuczka, wnuk lub wnuczka. 

Natomiast w klasyfikacji rodzinnej – snowboard - możliwe są tylko kombinacje:

• rodzic - dziecko,

• dziadek lub babcia - wnuczka lub wnuk.

3. Jedynym wyjątkiem jest możliwość uczestnictwa w rodzinie zamiast ojca - ojczyma, zamiast matki - macochy.

4. W rozumieniu tego regulaminu wszelkie ciotki, wujkowie, siostrzeńcy, kuzyni, stryjkowie nie stanowią rodziny.

5. W klasyfikacji rodzinnej (narciarstwo alpejskie i snowboard) w eliminacjach regionalnych o kolejności decyduje suma czasów zdobytych przez poszczególnych członków rodzin w swoich kategoriach wiekowych.

6. W finale ogólnopolskim do klasyfikacji rodzinnej w narciarstwie alpejskim i snowboardzie liczy się łączny czas przejazdów członków reprezentacji danej rodziny, uzyskany na trasie osobnego slalomu giganta ustawionego tylko dla reprezentacji rodzinnych.

7. W przypadku niemożności (z przyczyn obiektywnych) rozegrania w finale ogólnopolskim konkurencji rodzinnej:

- w narciarstwie alpejskim i snowboardzie, klasyfikacja rodzinna zostanie przeprowadzona na podstawie sumy czasów przejazdów w kategoriach indywidualnych, tak jak w eliminacjach regionalnych. 

8. W zawodach mogą brać udział większe niż 3-osobowe reprezentacje rodzin, ale przy zgłoszeniu kapitan rodziny z góry zgłasza organizatorowi podstawowy, 3-osobowy (lub 2 osobowy - snowboard) skład, który liczyć się będzie w klasyfikacji rodzinnej.

 

§ 8

 

Zasady kwalifikacji do finału ogólnopolskiego.

1. Z każdej konkurencji i w każdej grupie wiekowej z zawodów regionalnych do finału kwalifikują się:

3 pierwsze zawodniczki i 3 pierwszych zawodników, jeśli liczba uczestników na eliminacji była nie większa niż 150 osób,

• po 4 osoby jeśli liczba uczestników wynosiła od 151 -200 osób,

• po 5 osób, jeśli liczba uczestników wynosiła ponad 200 osób.

Do finału kwalifikują się również 4 najlepsze rodziny z każdej eliminacji regionalnej, nawet wtedy, kiedy nikt z danej reprezentacji rodzinnej nie awansuje z klasyfikacji indywidualnej. Wyjątek stanowią województwa: dolnośląskie, śląskie i małopolskie, które z racji obiektywnego potencjału sportowego na mapie administracyjnej kraju mają prawo wystawić w finale po 5 osób w każdej kategorii wiekowej indywidualnej i 5 najlepszych rodzin.

Udział w finale ogólnopolskim należy potwierdzić i zgłosić do organizatora regionalnego. Samo zakwalifikowanie się do finału jest niewystarczające do wpisania na listę startową podczas finału ogólnopolskiego.

2. W przypadku, gdy w eliminacjach startuje co najmniej 10 rodzin, do finału wchodzi dodatkowo jedna rodzina wyłoniona w wyniku losowania.

3. Ponadto prawo startu w finałach mają zdobywcy „żółtych koszulek” - Mistrzowie Polski z poprzedniego roku, pod warunkiem potwierdzenia udziału w finale u organizatora regionalnego. 

* Organizator główny zastrzega sobie możliwość przyznania „dzikich kart” uczestnictwa w finale.

4. W przypadku braku możliwości rozegrania eliminacji regionalnej kapitanowie ekip sami ustalają reprezentacje na finał ogólnopolski.

5. Zapisy – zgłoszenia na finał dokonywane są na dwa dni przed zawodami. Zgłoszenia na ogólnopolski finał przyjmowane są bezpośrednio przez Organizatora Głównego poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.familycup.pl jak również przez Organizatorów Regionalnych bezpośrednio pod podanymi adresami kontaktowymi.

Uwaga: z powodów technicznych organizator nie przyjmuje zgłoszeń w dniu zawodów!

 

§ 9

 

1.         Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów (1-6 miejsce) oraz pucharów (1-3 miejsce), natomiast nagrody rzeczowe są losowane w czasie wspólnego spotkania familijnego po zawodach wśród tych uczestników, którzy ukończą zawody. Rozdanie nagród rzeczowych do losowania odbywać się będzie na zasadzie konkursu wiedzy na temat Family Cup i regionu, gdzie odbywają się zawody.

2.         Obecność uczestników na losowaniu nagród jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana osoba.

3.         Podczas każdych eliminacji-mistrzostw regionalnych odbędzie się również losowanie nagród dodatkowych wśród rodzin, które ukończyły zawody. Wartość nagród rzeczowych, które będą losowane określona zostanie w umowach z Organizatorami Regionalnymi.

 

§ 10

 

Klasyfikacja Pucharu Polski.

 

Pragnąc stworzyć możliwość startu uczestnikom zawodów „Family Cup” nie tylko w swojej regionalnej imprezie wprowadza się punktację Pucharu Polski na następujących zasadach:

1. Do klasyfikacji liczy się udział zawodnika lub rodziny minimum w trzech imprezach (jedną z imprez może być finał) zimowej edycji „Family Cup”. 

2. Na poziomie eliminacji – mistrzostw regionalnych uczestnicy zawodów spoza regionu, dla którego organizowane są zawody biorą udział na zasadzie „poza konkursem” (nie otrzymują pucharów, dyplomów, nie zabierają miejsc uprawniających do udziału w finale ogólnopolskim), ale biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych. 

3. Jeżeli kalendarz zimowej edycji Family Cup przewiduje więcej niż jedną eliminację-mistrzostwa regionalne w danym województwie, wtedy do klasyfikacji Pucharu Polski liczone są punkty tylko z pierwszych dwóch imprez w tym województwie (patrz § 11)

4. Uczestnicy biorą udział w „nie swoich” eliminacjach w zgłoszeniu zaznaczając chęć udziału w klasyfikacji Pucharu Polski.

5. Punktacja. 

a) Podczas każdych zawodów zawodnicy zdobywają punkty w klasyfikacji tak jak w pucharze świata tabela poniżej :

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

100

80

60

50

45

40

36

32

29

26

24

22

20

18

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

b) Punktacja będzie liczona za najlepszych 6 edycji regionalnych w sezonie i dodatkowo można punktować podczas Mistrzostw Polski, na których każdy uczestnik zdobywa 100 pkt. niezależnie od uzyskanego rezultatu.

c) Punktacja rodzinna jest identyczna jak punktacje indywidualne. 

d) Podczas Mistrzostw Polski będzie wywoływany zwycięzca Pucharu Polski.

6. Trzy pierwsze osoby z każdej kategorii wiekowej i trzy pierwsze rodziny otrzymują puchary.

 

§ 11

 

Uwaga (dotyczy eliminacji dla województw warmińsko-mazurskiego): 

W związku ze zwiększającą się liczbą eliminacji tego samego województwa, zostaje wprowadzona zasada, że startujący w więcej niż jednych eliminacjach-mistrzostwach regionalnych w danym województwie zostanie sklasyfikowany na pierwszej w kolejności imprezie, w której będzie uczestniczył w danym województwie, zaś w pozostałych uczestniczyć będzie tylko w klasyfikacji Pucharu Polski. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego punkty Pucharu Polski przyznawane są tylko w dwóch pierwszych imprezach danego zawodnika.

 

§ 12

 

Uwaga:

Wśród rodzin, które biorą udział w tych samych składach w co najmniej trzech z czterech edycji Family Cup (narty-snowboard, kolarstwo górskie, tenis, pływanie) zostanie każdego roku wyłoniona najbardziej usportowiona rodzina Family Cup, która otrzyma specjalny puchar fundowany przez Prezydenta RP. Pod warunkiem kontynuowania Patronatu przez Prezydenta RP, o co zawsze Stowarzyszenie Family Cup występuje.  Do tego rankingu liczy się udział rodziny w edycji pływackiej w roku poprzednim i w trzech pierwszych edycjach Family Cup w danym roku. Puchar ten bowiem jest tradycyjnie (21 rok z rzędu w 2018 roku) wręczany w czasie ogólnopolskiego finału w Kolarstwie Górskim. 

 

§ 13

 

Koszty udziału i ubezpieczenie

 

1. Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt. 

2. Organizator regionalny ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej  przeznaczonej na cele organizacji imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów) i oprawy zawodów (uroczyste zakończenie, poczęstunek). 

3. Każdy uczestnik oświadcza, iż zna regulamin i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmujemy, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

4. Organizator regionalny ma prawo do pobierania kaucji za numery  startowe, zwracanej  po oddaniu numeru.

5. Organizator Główny zapewnia ubezpieczenie każdej imprezy od OC na kwotę 10000 zł i każdego uczestnika tylko w czasie przejazdu lub biegu na kwotę 10 000 zł. Każdy uczestnik ma prawo do ubezpieczyć się we własnym zakresie.

 6. Każdy uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem ubezpieczenia PZU Sport - NNW osób uczestniczących w kulturze fizycznej, który znajduje się na stronie https://www.pzu.pl/produkty/pzu-sport-nnw-osob-uczestniczacych-w-kulturze-fizycznej


 

§ 14

 

Pozostałe kwestie regulaminowe rozstrzyga Narciarski Regulamin Sportowy (NRS) Zatwierdzony przez Zarząd PZN na zebraniu w Krakowie dnia 14.09.2016r. Uchwała U/03/Z/21/16

 

 

Kalendarz imprez

« < Grudzień 2018 > »
P W Ś C P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
  Odwiedź nas również na:
Fanpage zawodów Family Cup na Facebook'u
Narty Czechy
nanarty.info - portal i mobilna aplikacja narciarska, wyciągi, ośrodki narciarskie Polska, Czechy, Słowacja
brugi150.png

karcher.png

logoVolaMlaczewski250.png